• Aditivace emulzí versus lepší koncentrát?
  • Syntetika, zinkově a galvanicky upravené povrchové části strojů.
  • Haas 93-3168 / MOGUL PP7 / MOGUL PP13/ MOGUL PP44
  • XIAMETERspeciální mazivo
  • Osmotická voda
  • Odsávání mlhoviny z chladících kapalin a řezných olejů

Aditiva emulzí versus lepší koncentrát

Setkali jsme se u našeho zákazníka s tím, že do námi dodané chladící emulze přidal nanopřísadu se kterou se potkal na veletrhu a která zlepšuje všechno, šetří všechno a zmenšuje spotřebu všeho.

Jeli jsme se osobně podívat, jak tato přísada funguje. Zákazník byl spokojený. Emulze byla čerstvě vyměněná a až na horší viditelnost při měření koncentrace refraktometrem nevypadala vůbec špatně.

Začali jsme se proto o aditiva více zajímat a to nejen z hlediska ekonomického ale i z hlediska funkčního.

Po větším ponoření do této záležitosti jsme došli k závěrům, že ekonomicky je o dost levnější koupit emulzi Po větším ponoření do této oblasti, jsme došli k závěrům, že ekonomicky je o dost levnější koupit emulzi z lepšími specifikacemi, ale dražší na litru, která má lepší antikorozní ochrany, lepší mazací schopnosti a vše ostatní co slibuje přidání aditiva a tím pádem i více šetří nástroje, vzniká menší tření takže šetří i elektřinu atd…. Protože opakované přidávání aditiva je nákladné.

Další informací kterou jsme si potvrdili přímo u výrobců byla, že doporučují pokud možno používat jejich aditiva, které nabízejí. Argument byl logický. Jak víme tak výroba všech olejů spočívá v kvalitním základovém oleji který se míchá s různými aditivy. Aditiva ovlivňuje jak základový olej, tak i aditiva sebe navzájem. Proto si každý výrobce hlídá recepturu vyrobeného oleje, protože to je jejich know-how a to určuje kvalitu a použití oleje. Laicky řečeno to co zvládne a jak bude drahý. Proto jejich aditiva jsou míchané v poměru, který výrobce ví, že oleji pomůže a neovlivní ostatní přísady v oleji aby mu uškodili. To je důvod, proč tito výrobci aditiv NEMAJÍ žádné schválení od výrobců olejů, a nikdy mít nemůžou. Jak nám bylo řečeno, kdyby to mělo tak zázračné účinky tak to tam výrobci dávají zrovna samy. Je to taková Pandořina skříňka. Z počátku se může vše tvářit skvěle, ale změna může nastat jak časem, tak pouze i změnou obráběného materiálu. Pokud je aditivum už v emulzi tak mnohdy zachránit náplň už nejde a musí se měnit.

Pokud u výrobku jsou uvedeny firmy, kde se aditivum testovalo, je potřeba si to i u firem ověřit protože testy jsou záznamy s prvních dní, tak aby byly skvělé.

My to udělali a co jsme zjistili? Jedna firma už dva roky neexistovala a v druhé firmě nám dali informace, že nástroje vydrželi sice trochu déle, ale byly s tím v budoucnu u emulze potíže velkého rozsahu. Museli je přestat používat a mají ještě nějaké zbytky, kdybychom je chtěli… Jaké byly negativa po dlouhodobém používání? : wolfran – zanáší filtry a nemá se rád s hliníkem, přestává hlásit sonda kvůli mazlavému obalení, nestíhá odsávání – po návratu k emulzi bez námi dotazovaného aditiva odsávání opět pracovalo výborně.

Závěr?

Pokud chcete aditiva, tak od výrobce, od kterého máte procesní kapalinu. U emulze funguje krátkodobě a znehodnotí kapalinu která se musí vyměnit. Výrobci znají složení svých produktů a nemají zájem, aby své produkty kazili. Oproti externím aditivům jsou i podstatně levnější.

Nejlepší varianta ale pořád zůstává, vyzkoušet výkonnější kapalinu, ve které jsou aditiva už z výroby – to je většinou ve finále nejekonomičtější řešení s očekávaným výsledkem a ze stabilní kapalinou bez dalších negativních projevů.

PS: výkonnější kapaliny také šetří nástroje, zmenšují tření a tím šetří elektřinu, při správné péči vydrží dlouhou dobu a tím šetří náklady.

PS 2: Je také nutné si uvědomit, že procesní kapaliny nejsou motory u aut. (a to i u nich kvalitní výrobci aditiv uvádějí větu – pouze pro odborné použití) A v neposlední řadě emulze (koncentrát a voda) není olej a platí v ní jiná pravidla.

Syntetické kapaliny obecně od jakéhokoli výrobce mají špatný vliv na galvanizované nebo jiné pozinkované části stroje! Jestli máte stroj který nemá žádné galvanicky nebo zinkově upravené části povrchu, nebudete mít se syntetickými kapalinami obtíže.

Haas 93-3168 / MOGUL PP7 / MOGUL PP13/ MOGUL PP44

Jsou vše produkty, které výrobci již přestali vyrábět a naši zákazníci za ně potřebovali najít náhradu. Některé byla výzva ale i přes to se nám úspěšně alternativy podařilo zajistit.

XIAMETER – speciální mazivo které najdete také v našem sortimentu.

Osmotická voda

Reverzní osmóza pracuje tak, že voda přes polopropustnou membránu protéká z prostředí s vyšší koncentrací rozpuštěných látek do prostředí, kde je koncentrace nižší. Tento filtr nebo membrána je velmi jemný o velikosti 0,005 mikronů projdou pouze molekuly vody, a 95 % ostatních látek jsou odfiltrovány. Například pevné částice, viry, bakterie, chlor, těžké kovy, ale třeba i látky z anabolik či antikoncepce.

Díky tomuto jemnému filtru je nutné ještě „připravit“ hrubší pomocné filtry. Ty bývají mechanické nebo uhlíkové a slouží k zachycení větších mechanických nečistot a chloru, které by osmotickou membránu rychle zanesly a ucpaly. V osmotické filtraci je tak poskládaných několika typů filtrů.

Vzniklá voda je tak mimořádně čistá a v mnoha ohledech podobná destilované vodě. Nazývá se „hladová“ voda protože má tendenci na sebe vázat minerály z okolního prostředí. Což je důvod proč se taková voda nesmí pít. Součástí systému reverzní osmózy bývá i zpětná mineralizace, které se v podstatě dosáhne namícháním osmotické a vstupní vody. Při zvolení správného poměru se tak dosáhne ideálního potřebného namíchání vody.

Odsávání mlhoviny z chladících kapalin a řezných olejů

Spousta firem byla schopna již nahradit čisté oleje rozpustnými a syntetickými mazivy, výskyt olejové mlhy v dílnách zůstává ale stále komplikací. Stále je dost výrobních závodů, kde spojení kluzkých podlah a znečištěného vzduchu vytváří nebezpečné a nezdravé pracovní prostředí. Při obrábění, kde se uvolňuje značné množství tepla, vznikají dva typy emisí. Jedny na bázi oleje a druhé na bázi chladiva. Nejvíce olejové mlhy vzniká reakcí chladiva na vnitřním povrchu stroje. Dochází zde k jeho odpařování, a to jak vlivem velké teploty v zóně řezání, tak vlivem pasivního tepla stroje při pracovní teplotě. V procesech, při nichž je dosahováno velmi vysokých teplot, vznikají tepelným rozkladem chladiva dýmy nebo v extrémním případě může dojít k lokálnímu hoření. Nepříjemnosti s kvalitou ovzduší na dílně se netýkají jen obrábění, ale například také lisování vstřikováním, kdy může dojít ke vzplanutí výparů těkavých složek plastů. Firma stojí před otázkou výběru vhodné nejúčinnější filtrace, jejíž náklady na instalaci a provoz nebudou zvyšovat cenu finálního výrobku. Náklady na filtraci se částečně vrátí snížením nákladů na pracovní neschopnosti nebo úrazy na pracovišti, neboť asi 80 procent těchto úrazů je způsobeno uklouznutím či zakopnutím a následným pádem, a dále snížením nákladů na úklid a čištění prostor a na obnovu vybavení poškozeného olejem. Navíc se sníží náklady na energie, protože nedochází k únikům tepla při vypouštění znečištěného vzduchu mimo pracoviště. Pracoviště s filtrací bude pravděpodobně díky čistému prostředí mnohem příjemnější.. Mnoho firem, které potřebují filtrovat olejovou mlhu a nevyrábějí ve velkých objemech jsou velmi citlivých na změnu nákladů, kde zisk nebo ztrátu určuje každá koruna. U jakéhokoli filtračního systému je nejdůležitějším provozním parametrem životnost filtru, která závisí na pracovním cyklu a typu filtrované olejové mlhy. Ideální aplikací je filtrace lehké olejové emulze, která rychle odkapává z prvního předfiltru do odtokového potrubí. Naopak filtrát s vysokou viskozitou by mohl narušit samočisticí funkci předfiltru. Vysoce účinnou pomocí v takovém případě je jednoduchý tlakoměr, který měří tlakovou ztrátu na filtru a včas upozorní na nutnost výměny předfiltru.

V případě zájmu vám doporučíme a přijedeme namontovat odsavač.